دوازدهم تجربی  
 
برنامۀ هفتگی کلاس دوازدهم تجربی
 
برای دریافت فایل برنامه روی تصویر زیر کلیک کنید.