درخواست همکاری  

 

متقاضی محترم خواهشمند است کلیه موارد فرم را به دقت تکمیل نمایید.

دریافت فرم درخواست همکاری
 

 مدارک مورد نیاز جهت ضمیمه :

1. عکس 4*3

2. فتوکپی کارت ملی

3. فتوکپی شناسنامه

4. فتوکپی کارت پایان خدمت برای آقایان

5. مدارک تحصیلی و دوره های گذرانده شده

6. فرم تکمیل شده ی دعوت به همکاری 
 

لطفا مدارک فوق را به صورت فایل Zip به ایمیل مدرسه ارسال نمایید.
  niknamschool@yahoo.com